ติดต่อเรา

บล็อก PSKB-BLOG เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังเคราะห์ บล็อกนี้มิได้แสวงหาผลกำไรใด ๆ ถ้าหากผู้ใดกล่าวอ้างว่าบล็อกนี้สร้างรายได้ หรือเป็นบล็อกส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือโยงกับทีมผู้เขียน หรือบุคคลใดของประชาสังเคราะห์ เราขอปฏิเสธ

ต้องการฝากข่าว?

หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน หรือธุรกิจในวงการบันเทิงหรืออื่นใด มีความประสงค์ ให้ PSKB-BLOG ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวของท่านหรือหน่วยงานของท่าน ติดต่อมาที่อีมล prachasangkhroh@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า "ข่าวประชาสัมพันธ์โดย (ชื่อหน่วยงาน/บริษัทของคุณ)" และจะเลือกว่า "มีเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว" หรือ "ต้องการให้ PSK เขียนให้" และถ้าหากไม่ต้องการให้ข้อความประชาสัมพันธ์ของคุณถูกแก้ไขแม้แต่น้อย เราจะให้เครดิตว่า "ข่าวประชาสัมพันธ์โดย (ชื่อหน่วยงาน/บริษัทของคุณ) มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย" และถือว่า บทความข่าวประชาสัมพันธ์นี้ แยกจากบทความปกติ ที่ใช้สัญญาอนุญาต CC-BY 4.0 ด้วย กล่าวคือ ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้แจ้งข่าวนั่นเอง

สำหรับอัตราค่าข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้ยังไม่กำหนดราคา โดยการกำหนดราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (ยกเว้นข่าวที่ยกเว้นในกรณีพิเศษตามดุลยพินิจของ PSK ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ PSKB-BLOG กำหนด

ติดต่อ PSKB-BLOG

ติดต่อได้ที่ prachasangkhroh@gmail.com หัวข้อ "ติดต่อ Blog" หรือ "ติดต่อ PSKB BLOG"

หากติดต่อกับ PSK (ที่เป็นเว็บวิกิ) อ่านรายละเอียดที่นี่