วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

เผยเนื้อหาแรก!! Project ไทม์ไลน์ 4000 ปี เร็วๆ นี้ เจอกัน

โปรเจ็กต์ E-Book "ไทม์ไลน์ 4,000 ปี" จากประชาสังเคราะห์ ได้เปิดเผยเนื้อหาหลักแล้ว จะแบ่งออกเป็น 13 ภาค+ภาคพิเศษ ดังนี้

Ep.0 เหตุการณฺ์ก่อนปี พ.ศ. 2560 ลบด้วย 4000 ปี

เหตุการณ์ตั้งแต่กำเนิดเอกภพ การสร้างโลก จนกระทั่งก่อเกิดสิ่งมีชีวิตมากมาย จนกระทั่งมนุษย์ยุคแรกสุดเกิดมาบนโลกเมื่อ 2 ล้านปีก่อน จึงมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มากมาย

Ep.1 1983 ปีก่อนคริสตกาล (1440 ปีก่อนพุทธกาล) - พ.ศ. 0

เริ่มต้นจากการสร้างสุสานที่อียิปต์, สงครามชาวอียิปต์กับชาวนิวเมียน, การกำเนิดวิทยาการใหม่ๆ ทั้งการสร้างอะตอม, นาฬิกาน้ำ, การประดิษฐ์อักษร, มีประภาคาร, มีทางรถไฟ, การสร้างราชวงศ์จีน เป็นต้น จนกระทั่งการกำเนิดของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า)

Ep.2 พ.ศ. 1 - 1780

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดับขันธปรินิพพานแล้ว รวมไปถึง เธลีส นักปราชญ์ชาวกรีก เหตุการณ์หลังจากนี้ จะเข้าสู่ยุคกลางของประวัติศาสตร์โลก การถูกตีแตกของกรุงโรม การค้นพบของสิ่งต่างๆ ตลอดถึงการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญในยุคนี้

Ep.3 สมัยสุโขทัย พ.ศ. 1781 - 1892

เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ชื่อเดิม:พ่อขุนบางกลางหาว) สร้างเมืองสุโขทัย (ตามข้อมูลในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษระบุไว้ว่า พ.ศ. 1781) จนกระทั่งขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 1792) กรุงสุโขทัยภายใต้ราชวงศ์พระร่วงทั้ง 9 พระองค์ มีการพัฒนามากมายทั้งศาสนา การประดิษฐ์อักษรไทย การค้า และงานวรรณกรรม

Ep.4 สมัยอยุธยาตอนต้น 1893 - 2112

ภาคนี้จะเล่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 จากพระเจ้าบุเรงนอง ในสมัยนี้จะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของสงคราม การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

Ep.5 สมัยอยุธยาตอนปลาย 2112 - 2310

ภายหลังเสียกรุงครั้งแรก ทำให้เกิดราชวงศ์สุโขทัยขึ้น ยุคปลายนี้เอง มีการสู้ศึกครั้งใหญ่ของชาติที่เป็นตำนานอย่าง การสู้ศึกกับหงสาวดี จนเป้นตำนาน ในทางกลับกัน เป็นยุคที่เริ่มการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมของชาติมหาอำนาจในขณะนั้น

Ep.6 สมัยธนบุรี 2310 - 2325

รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสินมหาราช) ในระยะเวลา 15 ปี มีช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญในสยามทั้งการปกครอง สงคราม การศาสนา การศึกษา เป็นต้น

Ep.7 รัตนโกสินทร์ตอนต้น 2325 - 2411

เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นเป็ราชธานีของสยามประเทศ การพัฒนาค่อยๆ เป็นไปทีละขั้น ในรัชกาลที่ 1-3 การพัฒนาบ้านเมืองที่สำคัญ ล้วนไปทางด้านพระพุทธศาสนา กฎหมาย การพัฒนาประเทศในโลกล้วนพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Ep.8 รัตนโกสินทร์ตอนกลาง 2411 - 2468

รัชกาลที่ 4-6 เป็นสมัยที่บ้านเมืองเราเจริญมั่นคงและก้าวไกล โดยได้นำเทคโลโนยีใหม่จากต่างประเทศมาใช้ แต่ขณะเดียวกัน "สงครามโลกครั้งแรก" เกิดขึ้น ทำให้หลายชาติอยู่ในภาวะสงคราม

Ep.9 ประชาธิปไตยยุคแรก 2468 - 2515

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ยุคนี้ถือเปลี่ยนการปกครองระบอมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย และยุคดังกล่าว ยังมีสงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเย็น และการกำเนิดสิ่งอื่นๆ มากมายในประเทศไทย

Ep.10 ยุคสงครามประชาชน 2516 - 2520

เหตุการณ์ 14 ตุลา, 6 ตุลา เป็นเหตุการณ์ที่ก่อการกำเริบโดยประชาชน ทำให้ตกอยู่ในสงครามประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ในประเทศเพื่อนบ้าน ก็ยังมีสงครามเฉพาะถิ่นด้วยเหมือนกัน

Ep.11 ยุคก้าวหน้า 2521 - 2540

ภายหลังประเทศไทยเริ่มเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้า เป็นช่วงที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ชาติมหาอำนาจและชาติอื่นก็ทยอยเติบโต และในยุคนั้นเอง สหภาพโซเวียตล่มสลาย ทำให้เกิดประเทศใหม่เป็นหลายสิบประเทศ

Ep.12 ยุคพอเพียง 2541 - 2549

ภายใต้ยุคฟองสบู่แตก แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลายเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิต ท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สำคัญอย่างปัญหา Y2K, ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม, คลื่นสึนามิ หรือแม้แต่รัฐประหารครั้งใหม่ในรอบ 15 ปี

Ep.13 ยุคสังคมดิจิทัล 2550-2560

คอมพิวเตอร์ เริ่มมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น นับตั้งแต่มี MSN และตามมาด้วยบริการสังคมออนไลน์อื่นๆ วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะ การ์ตูน งานอดิเรก ล้วนหาเจอจากอินเทอร์เน็ต แต่ในทางกลับกัน ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงรำลึกถึงอยู่เสมอ

"ไทม์ไลน์ 4,000 ปี" กาลานุกรมที่อัดแน่นที่สุดทุกอย่างทั้งประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และบันเทิง อยู่ในระหว่างเตรียมจัดพิมพ์ คาดว่าจะให้ดาวน์โหลดฟรีภายในปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ebooks.in.th และ meb - mobile e-books