วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ครม. เพิ่มวันหยุดราชการ "28 ก.ค./13 ต.ค." ยกเลิก "5 พ.ค."

เมื่อวานนี้ (11 เมษายน) คณะรัฐมนตรี มีมติเพิ่มวันหยุดราชการ 2 วัน คือ วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันที่ 13 ตุลาคม เป้นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลนั้น ให้ยกเลิก โดยให้มีผลทันที ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม ยังคงหยุดตามปกติ

อนึ่ง วันฉัตรมงคลที่เป็นวันหยุดราชการนั้น เริ่มมีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งวันฉัตรมงคล คือวันที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก โดยในแต่รัชกาลจะมีวันที่แตกต่างกันออกไป