วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

1 เมษายน ชวนร่วมทำบุญสายสกุลโชติพันธุ์ ประจำปี 2560

ขอเชิญญาติสายสกุลโชติพันธุ์ทุกสาย ร่วมทำบุญประจำปี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ วัดสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่มาร่วมงาน จะได้รับหนังสือสายสกุลโชติพันธุ์ ฉบับปรับปรุงโดยทนายขวัญชัย โชติพันธุ์ ที่จัดทำรายชื่อลำดับสายสกุลของชาวโชติพันธุ์ ตามแนวทางที่คุณพ่อทวี โชติพันธุ์ ได้รวบรวมไว้ เพื่อเป็นต้นแบบให้ญาติๆ ได้ช่วยกันต่อเติมรายชื่อญาติพี่น้องที่รู้จักเพื่อความถูกต้อง และเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับลูกรุ่นหลานๆ มีจำนวนจำกัด