วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศาลปกครองกลาง ไฟเขียว กสทช. เชือด "ช่อง 3 อนาล็อก"

 

ล่าสุด ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้ศาลสั่งชะลอการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต้องสิ้นสุดการทำหน้าที่โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แครี่) ในวันที่ 25 พ.ค. ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ยื่นฟ้อง กสทช. และพวกรวม 3 ราย เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎดังกล่าว เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลเห็นว่า กสทช. มีอำนาจออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 75 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ทั้งนี้ ยังไม่พบว่า ประกาศฯ จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เข้าเงื่อนไข ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศ กสทช. ตามที่บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ร้องขอ

อย่างไรก็ตาม วันที่ 1 กันยายน 2557 จะครบ 100 วัน ตามที่ กสท. ต่ออายุทีวีอนาล็อกบนดาวเทียม 100 วัน อย่างไรก็ตาม ช่อง 3 อนาล็อก จะหาทางคู่ขนานได้หรือไม่  นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตารอดูกันต่อไป

ที่มา - INN